צ'וק

צ’וק

צ’וק (Choke) בהקשר לעולם הקנאביס, הוא כינוי לחור במקטרות מים אשר מטרתו הזרמת אוויר לאחר “נפילת” הקנאביס אל המים בכד הכלי, ובכך לאפשר נשימה רווחת גם מבלי להרחיק את פיית המקטרת מהפה. לרוב במקטרות מים עם צ’וק, לא יתאפשר עישון כראוי מבלי לשים אצבע על הצ’וק ובכך לחסום את כניסת האוויר החיצוני אל הכד, דבר אשר יאפשר אטימה ושריפה של הקנאביס אשר נמצא במבחנה.   -“צריך לאטום את הצ’וק על מנת שהקנאביס ישרף בקצה המבחנה”  

השאר את התגובה שלך