נוירולוגיה

תחום הנוירולוגיה הינו ענף רחב היקף אשר כולל בתוכו מספר מחלות ותסמונות. ענף הנוירולוגיה עוסק בתחומים הקשורים לתפקוד התקין והבלתי תקין של המוח ושל מערכת העצבים המרכזית וההיקפית. קיימות היום בדיקות רבות ומגוונות לאבחון מחלות נוירולוגיות ורובן מתבצעות באופן לא פולשני. בין המחלות הנוירולוגיות אשר מטופלות באמצעות קנאביס רפואי תמצאו את הטרשת הנפוצה, פרקינסון, תסמונת טורט ואפילפסיה בדרגות שונות.   מטופל אשר לוקה במחלה נוירולוגית וחפצה נפשו להוציא רישיון לקנאביס רפואי יצטרך לעבור מספר שלבים בהתאם למצב הרפואי בו הוא לוקה.   באפילפסית מבוגרים: 
 • מטופלים אשר מאובחנים לפחות שנתיים הסובלים מהפרעה תפקודית משמעותית כמו התקפים אפילפטיים, התקפים קולניים כלליים והתקפים מוקדיים אחרים שגרמו לסכנת נפילה או חבלה.
 • כשלון של לפחות חמש תרופות אנטיאפילפטיות – במסמך חתום על ידי נוירולוג מומחה.
 • הגשת המלצה על ידי נוירולוג מומחה המטפל בחולה במרפאת אפילפסייה מוכרת במשך שישה חודשים לפחות לפני מועד הגשת הבקשה.
 • הגשת בקשה להנפקת רישיון קנאביס מהיק”ר לאחר השלמת כל התנאים – תבוצע על ידי הרופא המומחה המאבחן ו/או המטפל.
  באפילפסית ילדים: 
 • מיצוי תרופתי של לפחות חמש תרופות אנטי-אפילפטיות או נוגדות התקפים.
 • אי הצלחה באחד או יותר מהדברים הבאים: דיאטה קטוגנית, קוצב וגאלי או ניתוח – במסמך חתום על ידי הרופא המטפל או המוסד שבו בוצע הטיפול.
 • הגשת המצלה על ידי נוירולוג הילדים המטפל יחד עם התחייבות לביצוע מעקב מדי שלושה חודשים לפחות.
 • הגשת בקשה להנפקת רישיון קנאביס מהיק”ר לאחר השלמת כל התנאים – תבוצע על ידי הרופא המומחה המאבחן ו/או המטפל.
  בתסמונת טורט:
 • מטופלים בגירים בלבד, המאובחנים בסתמונת טורט אשר סובלים מהפרעה תפקודית משמעותית ועברו מיצוי של כל הטיפולים שהוצעו להם על ידי נוירולוג מומחה.
 • המלצה שתוגש על ידי הנוירולוג המטפל בצירוף המלצה של פסיכיאטר שבדק את המטופל לפחות פעם אחת.
 • הגשת בקשה להנפקת רישיון קנאביס מהיק”ר לאחר השלמת כל התנאים – תבוצע על ידי הרופא המומחה המאבחן ו/או המטפל.
  בטרשת נפוצה:
 • אבחון רפואי שאכן מדובר בטרשת נפוצה במצב ספסטי.
 • מיצוי אופציות הטיפול המקובלות, בעיקרו מבוסס על תרופות אנטי-ספטיות.
 • קבלת המלצה שתוגש על ידי הנוירולוג המטפל שמתחייב לבצע מעקב רפואי מדי שלושה חודשים לפחות.
 • הגשת בקשה להנפקת רישיון קנאביס מהיק”ר לאחר השלמת כל התנאים – תבוצע על ידי הרופא המומחה המאבחן ו/או המטפל.
  פרקינסון:
 • טיפול אנטיפרקינסוני של שנה לפחות.
 • מיצוי כל אפשרויות הטיפול שנועדו להקל על הכאב – אושר רק על ידי נוירולוג מומחה.
 • המלצה שתוגש על ידי הנוירולוג המטפל שמתחייב לבצע מעקב רפואי מדי שלושה חודשים לפחות.
 • הגשת בקשה להנפקת רישיון קנאביס מהיק”ר לאחר השלמת כל התנאים – תבוצע על ידי הרופא המומחה המאבחן ו/או המטפל.

השאר את התגובה שלך