אנליזות מעבדה

אנליזת מעבדה היא מסמך אשר ניתן על ידי מעבדה עצמאית מוסמכת ובו מפורטות תוצאותיהן השונות של בדיקות מעמיקות הנעשות למוצר.  בדרך כלל, מעבדות משתמשות בתהליך שנקרא “כרומטוגרפיה נוזלית או בגז” זאת כדי לבדוק מיצויי החומרים הפעילים בדוגמא. בדיקות אלו מציגות את הרמות\כמויות של קנבינואידים אינדיבידואלים אשר נוכחים בתמצית, ולכך מיוחס השם “פרופיל קנאבינואידי”. יצרניות קנאביס מחויבות לערוך בדיקות אלו במטרה למצוא מזיקים\מתכות כבדות\תרכובות אורגניות נדיפות ולעיתים גם את פרופיל הטרפנים.

השאר את התגובה שלך